Her konuda duyarlı, halk ve hizmet adamı, çok büyük hamiyetperver,  örnek Devlet ve Hizmet  adamı İzmir İlimizin çok saygıdeğer Valisi Sayın Erol AYYILDIZ Beyefendiyi Vakfımız  Mütevelli Heyet Başkanı Şecaattin Zenginoğlu ve Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı Mustafa Oğuztürk Zenginoğlu  Makamların da ziyaret edilerek  kendilerini  Vakfın Sağlık Turizmi, Eğitim, Geriatri, Rehabilitasyon ve Engellilere hizmet  alanlarında yapılmakta olan çalışmalar konusunda bilgi arz edilmiştir. İzmir’imiz böylesine seçkin, duyarlı, çalışkan,  insani ve insani değerleri öne alan   örnek anlamda bir Devlet adamına,  çok  kıymetli bir valiye sahip olmanın  mutluluğunu yaşamakta olduğu  herkese açık olan Valilik makamını doldurmakta olan  insanların yüz ifadelerinden anlaşılmaktadır. Vakfımız bu  onursal tabloya şahit olmanın kıvancını yaşamakta   olduğunu arz etmekten onur duymaktadır..

 

Vakfımız,  Sağlık Turizmi, Eğitim, Geriatri, Rehabilitasyon ve  Engellilere hizmet  noktasında  hassasiyet gösteren, yatırımlar yapan, çağcıl  inovasyon yapılaşması gösteren Yerel yönetimler yanında, kentlerin kültürel, sanatsal ve tarihi doku ve değerlerini de  ortaya çıkarıp, onların geleceğe aktarılması alanlarında gayret sarf eden Belediyelere,  tüm mülki ve mahalli idari teşkilatlara  yakınlık duymakta, onlara karşı duyarlılık göstermektedir. Bu cümleden olarak, Bir tarih ve kültür şehri İzmir İlimizin muhteşem ilçelerinden olan  Sanayi ve ekonomik ağırlıklı kent kimliğine sahip bulunan  Aliağa İlçemizin  çok muhteşem ve derin tarihi ve kültürel  kimlik ve dokusunu ortaya çıkarma ve Turistik bir kent olması noktasında çok kıymetli  çalışmaları bulunan, tesisleri hizmete açan Aliağa Belediyesi ve onun çok çalışkan  vatansever, yurtsever  hizmet adamı Belediye Başkanı Sayın Serkan ACAR’ı da  kardeş Belediyeler  kapsamında portföyüne almış bulunmaktadır. Bu vesileyle de Sayın Belediye Başkanımız Serkan ACAR’ı Vakfımız Mütevelliler Heyeti Başkanı Başbakanlık eski Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri  Yazar- Araştırma uzmanı  Şecaattin Zenginoğlu ve Yönetim Kurulu üyesi  emekli Ziraat Mühendisi Mustafa Türkan ile birlikte ziyaret ederek Kendilerine Vakfımızın plaketini takdim etmişlerdir.Bundan böyle vakfımız  Aliağa Belediyesine her alanda hizmet vermek noktasında hazır olduğunu  ifade etmekten kıvanç duymakta olduğunu arz etmek isteriz. Resmimde bu an temsil edilmektedir.

 

 

ANTSEVAK VAKFI  İZMİR Şubesi olarak İzmir Valimiz Sayın  Erol AYYILDIZ’ı makamında ziyaret ettik. Başbakanımızın yegeni Yücel Yücel Erence beyefendi, Doktorumuz Şefik Güven ve  ANTSEVAK VAKFI Kurucu Mütevelliler Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanı Şecaattin ZENGİNOĞLU ile. TIKLAYINIZ…

 

 

 ANTALYA SAĞLIK TURİZMİ EĞİTİM GERİATRİ REHABİLİTASYON ENGELLİ VE SOSYAL HİZMETLER VAKFI

Vakıf Hassasiyeti
” Ben ki İstanbul fatihi abd-i aciz Fatih Sultan Mehmed bizatihi alınterimle kazanmış olduğum akçelerimle satın aldığım İstanbul’un Taşlık mevkiinde kain ve malumu’l-hudud olan 136 bap dükkanımı aşağıdaki şartlar muvacehesinde vakfı sahih eylerim. Şöyleki: Bu gayr-ı menkulatımdan elde olunacak nemalarla İstanbul’un her sokağına ikişer kişi tayin eyledim… Ayrıca 10 cerrah, 10 tabip ve 3 de yara sarıcı tayin ve nasb eyledim. Bunlar ki ayın belli günlerinde İstanbul’a çıkalar, bila istisna her kapıyı vuralar ve o evde hasta olup olmadığnı soralar; var ise şifası şifayap olalar. Değilse kendilerinden hiçbir karşılık beklemeksizin Darülaceze’ye kaldıralar, orada salah bulduralar. … Ayrıca külliyemde bina ve inşa eylediğim imarethanede şehit ve şühedanın kavimleri ve medine-i İstanbul fukarası yemek yiyeler. Ancak yemek yemeye veya almaya bizatihi kendüleri gelemeyenlerin yemekleri güneşin loş bir karanlığında ve kimse görmeden kapalı kaplar içerisinde evlerine götürüle… ” Fatih Sultan Mehmet Han’ın Vasiyetinden…
Vakıf Duası
” Her kimse ki; Vakıflarımın bekasına özen ve gelirlerinin artırılmasına itina gösterirse, bağışlayıcı olan Allahu Teâlâ’nın huzurunda ameli güzel ve makbul olup, mükâfatı sayılamayacak kadar çok olsun, dünya üzüntülerinden korunsun ve muhafaza edilsin…”
Kanuni Sultan Süleyman Vakfiyesinden…
Hicri 950 – Miladi 1543
Vakıf Bedduası
“Allah’a ve Ahiret gününe inanan, güzel ve temiz olan Hazreti Peygamberi tasdik eden, Sultan, Emir, Bakan, küçük veya büyük herhangi bir kimseye, bu vakfı değiştirmek, bozmak, nakletmek, eksiltmek, başka bir hale getirmek, iptal etmek, işlemez hale getirmek, ihmal etmek ve tebdil etmek helal olmaz. Kim onun şartlarından herhangi bir şeyi veya kaidelerinden herhangi bir kaideyi bozuk bir yorum ve geçersiz bir yöntemle değiştirir, iptal eder ve değiştirilmesi için uğraşır, fesh edilmesine veya başka bir hale dönüştürülmesine kastederse, haramı üstlenmiş, günaha girmiş ve masiyetleri irtikap etmiş olur. Böylece günahkarlar alınlarından tutularak cezalandırıldıkları gün Allah onların hesabını görsün. Mâlik onların isteklisi, zebaniler denetçisi ve cehennem nasibi olsun. Zira Allah’ın hesabı hızlıdır. Kim bunu işittikten sonra, onu değiştirirse onun günahı, değiştirenler üzerindedir. Kuşkusuz O, iyilik edenlerin ecrini zayi etmez…”Kanuni Sultan Süleyman Vakfiyesinden…

 

ŞECAATTİN ZENGİNOĞLU

ANTSEVAK VAKFI KURUCU MUTEVELLİLER HEYETİ VE YÖNETİM KURULU  BAŞKANI